Vilkår og betingelser

echoshare gir informasjon og produkter på dette nettstedet, i samsvar med følgende vilkår og betingelser. Når du besøker dette nettstedet, godtar du å følge disse vilkårene. Echoshare forbeholder seg retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene og produktene, tjenestene, prisene og programmene som er nevnt på dette nettstedet uten varsel. Echoshare forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler som er tilgjengelige ved lov og i egenkapital for ethvert brudd på disse vilkårene. Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er gitt heri forbeholdes.

# 1 Copyright

© 2020 echoshare. Alle rettigheter reservert.

Alt innhold ("INFORMASJON") på dette nettstedet, inkludert all tekst, design, layout, programvare og andre verk er beskyttet av copyright. Med mindre det er spesifikt tillatt, kan ingen deler av dette nettstedet distribueres eller reproduseres på noen måte, eller i noen form, uten echoshareforhånds skriftlig tillatelse. Tillatelse til å bruke innhold kan gis fra sak til sak.

# 2 Varemerker

Alle produkter og tjenester, inkludert logoer og ord henvist til på dette nettstedet, er varemerker eller åndsverk echoshare. De kan bare brukes med forutgående skriftlig tillatelse fra echoshare i hvert enkelt tilfelle. Bruk av echoshare varemerke for kommersielle formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra echoshare vil utgjøre brudd på merkevare og urettferdig konkurranse i strid med loven.

# 3 Bruk av programvare

Programvaren og tilhørende dokumentasjon tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet er det opphavsrettsbeskyttede verket echoshare. Bruk av programvaren styres av vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, som følger med programvaren. Du vil ikke kunne laste ned, installere eller bruke noen echoshare programvare med mindre du samtykker til vilkårene i slik lisensavtale for sluttbrukere.

# 4 Bruk av nettstedinformasjon

Med mindre annet er angitt på dette nettstedet, kan du se, skrive ut, kopiere og distribuere informasjon på dette nettstedet underlagt følgende vilkår og betingelser:

  1. Informasjonen kan kun brukes til ikke-kommersielle personlige formål.
  2. Enhver del eller hele kopien av informasjonen på dette nettstedet må inneholde alle opphavsrettslige og proprietære merknader i samme form og på samme måte som på originalen.
  3. Informasjonen kan ikke endres på noen måte.
  4. echoshare forbeholder seg retten til å tilbakekalle slik autorisasjon når som helst, og bruk av informasjonen på nettstedet vårt skal avbrytes umiddelbart etter varsel fra echoshare.
  5. Informasjon spesifisert ovenfor inkluderer ikke utformingen eller utformingen av dette nettstedet. Elementer av dette nettstedet er beskyttet av handelsdress eller andre lover og kan ikke imiteres eller reproduseres helt eller delvis.
  6. Informasjon spesifisert over inkluderer ikke logoer, grafikk, lyder, videoer eller bilder på dette nettstedet, som bare kan reproduseres eller distribueres når det uttrykkelig er tillatt av echoshare.

# 5 Tilbakemelding

Eventuelle kommentarer, supportbilletter eller materiale sendt til echoshare, inkludert uten begrensning tilbakemelding, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller relatert informasjon angående programvaren, dette nettstedet eller andre produkter, programmer eller tjenester fra echoshare (“Tilbakemelding”), skal anses som ikke-konfidensielt. echoshare skal ikke ha noen forpliktelse av noe slag med hensyn til slik tilbakemelding og skal være fritt til å reprodusere, bruke, avsløre, utstille, vise, transformere, lage deriverte verk og distribuere tilbakemeldingen til andre uten begrensning og skal være fritt til å bruke ideer, konsepter , kunnskap eller teknikker som finnes i slike tilbakemeldinger for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som inneholder slik tilbakemelding.

# 6 Koblinger til tredjeparts nettsteder

Visse lenker på dette nettstedet som refererer til andre nettsteder fra tredjepart er ikke kontroll over echoshare. Vi gir ikke noen uttalelser eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til operasjonen som er inkludert på andre nettsteder. Navnene på faktiske selskaper og produkter på dette nettstedet kan være varemerker for deres respektive eiere.

# 7 Garantier og ansvarsfraskrivelse

AL INFORMASJON FRA ELLER GJENNOM DENNE NETTSIDEN GJELDES PÅ EN "AS-IS" OG "SÅ TILGJENGELIG" GRUNNLEGG. ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, ER FRASKRIVT (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FRASKRIVELSE AV NOE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGSBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRLIGT FORMÅL). INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET KAN INNEHOLDE FEIL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. ENDRINGER LES PERIODISKT TIL INFORMASJONEN HER. DERIMOT, ECHOSHARE GIR INGEN FORPLIKTELSE TIL Å OPPDATERE MATERIALER PÅ DETTE SIDEN. ECHOSHARE ANTAR INGET ANSVAR FOR FEIL ELLER UTLØP AV INFORMASJONEN ELLER PROGRAMVAREN ELLER ANDRE DOKUMENTER SOM HENVISES AV ELLER KOBLES TIL DETTE NETTSIDEN Vi er ikke ansvarlige for noen indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader (inkludert skader for tap av virksomhet, tap av fortjeneste, rettigheter eller lignende). Uansett om det er basert på kontraktsbrudd, garantibrudd, erstatning (inkludert forsømmelse), produktansvar eller annet, selv om det er anbefalt muligheten for slike skader. BEGRENSNINGENE FOR SKADER SOM ER OVENFØRT ER GRUNNLEGGENDE ELEMENTER PÅ GRUNNEN FOR KJØPEN MELLOM USA OG DEG.

VI VIL IKKE gi dette nettstedet og informasjon uten slike begrensninger. INGEN REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER GARANTIER Uansett hva som er gjort for akuritet, tilstrekkelighet, pålitelighet, gjeldende, fullstendighet, egnethet eller anvendeligheten av informasjonen til en bestemt situasjon. NOE STATER KAN GJELDE VEDRØRENDE BEGRENSNING AV ANSVAR.

Alt ansvar og ansvar for skader forårsaket av virus inneholdt i de elektroniske filene på dette nettstedet fraskrives. Brukeren anbefales å gjøre sine egne ordninger for beskyttelse av datamaskinens ressurser mot slike virus.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående dette varselet, eller hvis du vil kontakte echoshare uansett grunn, vennligst besøk vår Kundesupport for å få hjelp.